ВУЗ ШАГ
 
Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 167
 
_

Семінари

Семінар - один з основних видів навчальних практичних занять. Він полягає в самостійному вивченні окремих питань із подальшим оформленням матеріалу у вигляді реферату, доповіді, інформації тощо. Семінар сприяє розвиткові навичок самостійної роботи над навчальним матеріалом і першоджерелами (за кн.: Український педагогічний словник )

На семінарах обговорюють теоретичні питання, проблеми практичної діяльності, ознайомлюються з новинками літератури та передовим досвідом.

 

Семінар може бути:

 

  • настановчий, на якому даються певні установки, рекомендації, наприклад, щодо впровадження програми, технології, використання досвіду тощо;
  • проблемний, присвячений розгляду певної проблеми;
  • постійно діючий,який є довготривалим (може бути розрахований на кілька років) і передбачає різні форми роботи з педагогічними працівниками над проблемним вивченням певної проблеми, напряму роботи з дітьми тощо.

 

Тематика семінарів визначена в річному плані, що дає змогу кожному педагогові заздалегіть ознайомлюватися з нею.

Семінари можна проводити у формі лекцій або окремих доповідей-повідомлень, з якими виступають керівники ДНЗ, учені, методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагоги-новатори.

Завдання керівників семінару - не лише організувати різнобічне обговорення обраної теми, а й знайти конструктивні пропозиції з питань удосконалення практики навчання і виховання, допомогти педагогові в його самоосвіті, а й відповідно, й у професійному зростанні.

Під час підготовки семінару необхідно:
  • визначити проблему;
  • укласти план;
  • вказати місце і час проведення;
  • визначити питання і розподілити їх між учасниками семінару для самостійного опрацювання;
  • окреслити порядок висвітлення та обговорення питань;
  • подати орієнтовний перелік літератури до проблеми, винисеної на семінар.
Семінар-практикум відрізняється від семінару тим, що передбачає практичні завдання, спостереження за роботою колег із подальшим обговоренням, розвиток умінь, навичок тощо. 

Його проводять для глибшого вивчення проблем педагогіки, психології, методики. Семінари-практикуми орієнтовані на забезпечення єдності теоретичної та практичної підготовки вихователів, стимулюють їх самоосвітню діяльність, інтеграцію  у сферу педагогічних інновацій. Спрямовані на вивчення сучасних педагогічних теорій, аналіз власного досвіду.