ВУЗ ШАГ
 
Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 167
 
_

Сторінка фізінструктора

Інструктор з фізкультури

Голованова Юлія Сергіївна 

Інструктор оздоровчої гімнастики та "фітнес" аеробіки. 
Фітнес інструктор групових програм і персональний тренер

освіта вища

 

Вся робота ведеться відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ від 27.08.2004р. № 1/9-438, методичного листа МОН України «Організація та зміст навчально-виховного процесу в ДНЗ», від 06.06.2005р. №1/9-306, Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних закладах України, затвердженим наказом МОН України від 02.08.2005р. №458, відповідних заходів програми «Українське дошкілля» та «Впевнений старт». 

Фізичне виховання дітей вирішує оздоровчі, освітні й виховні завдання

 

Оздоровчі завдання:

 • охорона життя та зміцнення здоров'я;
 • поліпшення фізичного розвитку;
 • функціональне вдосконалення кісткової, м'язової, серцево-судинної, дихальної, травної, нервової систем й підвищення працездатності організму дитини;
 • загартування

Освітні завдання:

 • формування рухових умінь і навичок;
 • розвиток фізичних якостей;
 • прищеплення навичок правильної постави;
 • навичок гігієни, освоєння спеціальних знань.

Виховні завдання:

 • виховання позитивних рис характеру (організованість, дисциплінованість, самостійність, активність);
 • виховання етичних якостей (чесність, справедливість, товариськість, взаємодопомога, уміння займатися в колективі, дбайливе ставлення до фізкультурного інвентарю, відповідальне виконання доручень);
 • прояв вольових якостей (сміливість, рішучість, наполегливість у подоланні труднощів, упевненість у своїх силах, витримка тощо);
 • виховання позитивних емоцій, що створюють бадьорий, життєрадісний настрій;
 • виховання естетики: здатність сприймати, відчувати, розуміти й правильно оцінювати красу, витонченість, виразність рухів, поз, постави, красу костюмів, фізкультурного інвентарю, навколишнього середовища, виховання прагнення до естетично виправданої поведінки, непримиренність до всього грубого в діях, словах, учинках

На заняттях фізичними вправами в дітей розвиваються всі психічні процеси (сприйняття, мислення, пам'ять, уява тощо), а також розумові операції (спостереження, порівняння, аналіз, синтез, узагальнення).

 

Засоби фізичного виховання:

 

 •  Фізичні вправи - основний засіб фізичного виховання. 

 •  Загартування - система заходів, спрямованих на підвищення опірності організму людини, розвиток у неї здатності швидко й без шкоди для здоров'я пристосовуватися до різноманітних умов навколишнього життя. (загартування повітрям, загартування водою, загартування сонцем).

 • Гігієнічні фактори - культурно-гігієнічні навички, режим ( певний розпорядок дня, встановлений для життя дітей у дитячому садку і в сім'ї, що передбачає правильне чергування різних щодо навантаження видів діяльності (заняття, прогулянки, ігри, іда і т.д.) і відпочинку)

 • Рухлива гра - усвідомлена, емоційна діяльність дітей, спрямована на досягнення умовної ігрової мети. 

Форми організації фізичного виховання:

 

 • Ранкова гімнастика  - спеціально підібрані загальнорозвиваючі вправи, що сприяють зміцненню м'язів спини, черевного преса, що так важливо для формування правильної постави. Проводиться щодня. Тривалість ранкової гімнастики у молодшій групі - 5-6 хв, у середній групі - 6 - 8 хв, у старшій групі - 8 - 10 хв.

 • Фізкультурні хвилинки - невеликі комплекси гімнастичних вправ під час занять. Проводяться через 15-20 хв. після початку занять тривалістю - одна-дві хвилини.

 • Заняття з фізичної культури - основна форма організованого систематичного навчання дошкільників фізичних вправ. Загальна тривалість занять з фізичної культури в молодшій і середній групах 20-25 хв., у старшій - 30-35 хв, два рази на тиждень.