Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 167
 
_

Тести для самодіагностики, анкети, пам'ятки для вихователів

Анкета 
«Базовий компонент – орієнтир для організації роботи закладу»
 
 
 
Мета: визначення рівня змін орієнтирів педагогів та організації освітнього процесу в ДНЗ, визначення подальших кроків діяльності.
 
 
1.     Коли був затверджений Базовий компонент дошкільної освіти  України ?
 
2.     На чому ґрунтується Базовий компонент?
 
3.     З яких частин складається Базовий компонент? 
 
4.     За якими освітніми лініями систематизовано зміст інваріантної складової? 
 
5.     На що спрямовує зусилля батьків, педагогів Базовий компонент? 
 
6.     Базовий компонент дошкільної освіти передбачає?
 
7.     Ким визначається варіативна складова змісту дошкільної освіти?