Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 167
 
_

Методична робота

 

За словами І. Жерносека - методична робота об'єктивно виконує роль сполучної ланки між життям і діяльністю конкретного педагогічного колективу та загальнодержавною         системою освіти, психологічною наукою, передовим педагогічним досвідом.

 

У ЧОМУ Ж СУТНІСТЬ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ? ЯКІ ЇЇ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ?

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА - це система взаємопов'язаних заходів, спрямованих на підвищення педгогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагога, а на кінцевому етапі - зростання освіченості й вихованості дітей.

 

МЕТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ - допомогти педагогічним працівникам оволодіти багатством ідей реформування української національної школи, глибоко освідомити сутність окреслених завдань і шляхів їх реалізації в навчально - виховній практиці; сприяти творчості педагогів, упровадженню в освітній процес передового педагогічного досвіду, прогресивних технологій, методичних і психолого - педагогічних досягнень.

 

             Методична робота в дошкільному навчальному закладі є важливою ланкою системи безперервної освіти педагога. Вона спонукає вихователів до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню їх педагогічного досвіду, допомагає молодим вихователям переймати майстерність у досвідчених колег. Методична робота досит гнучка і особистісно орієнтована.

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В НАШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ:                       
Масові: педагогічні ради; семінари, семінари - практикуми; оперативно - методичні наради; майстер - класи; консультації; робта з батьками; виставки; колективні перегляди.
Групові: методичні об'єднання; школа вихователя - початківця; наставництво; школа передового педагогічного досвіду; взаємовивчення досвіду роботи.
Індивідуальні: самоосвіта; атестація; докурсові і післякурсові завдання; творчі групи; діагнотування, анкетуваня, тестування .

 

 

Педагог постійно вчить.

Та щоб навчати ефективно й сам педагог має постійно вчитись. І оновлювати та здобувати знання він має не тільки з педагогічних дисциплін, йому варто опановувати нові галузі знань.

Ми накопичили  вагомий досвід організації методичної роботи

 

 Семінар – практикум

 

Проблема: Екологічно – орієнтовна діяльність дітей та колективу дитячого садка.
 
Тема: Інтеграція діяльності педагогічного колективу ДНЗ та сім’і у здійсненні екологічного
виховання.
 
Мета: надання допомоги вихователям у реалізації завдань екологічного виховання 
дошкільників.

 

 
 
Проблема: Еколого – орієнтовна діяльність дітей та колективу  дитячого садка.
 
Тема: Пошуково – дослідницька  робота в режимі дня.
 
Мета: надання допомоги вихователям у реалізації екологічного виховання дошкільників, застосування інтегрованого підходу у процесі навчання дітей. Ознайомити з практичним методом – дослід, пов’язаним з передачею та сприйманням програмового матеріалу. Вдосконалювати вміння вихователів проводити досліди, експериментування. Збагачувати знання вихователів про структуру експериментування, найоптимальніші методи в практичній роботі, послідовність, структуру, зміст куточків експериментальної діяльності.
 

 

     

 

      

 

 

Проблема: Екологічно – орієнтовна діяльність дітей та колективу дитячого садка.
Тема: Екологічне виховання через ігрову діяльність.
Ігри, ребуси.
Мета:
Надання допомоги вихователям у реалізації     екологічного виховання дошкільників через ігрову діяльність. Вдосконалювати вміння вихователів допомагати дитині усвідомити себе активним суб’єктом природи, суб’єктом світу, у якому дитина живе. Збагачувати знання  і вміння вихователів проводити екологічне виховання через ігрову діяльність, розвивая у дітей інтелект, логіку, мислення. 

 

  

 

  

 

 

 

 Семінар
 
            
  Тема:      Теорія і практика казкотерапії
 
Мета : надання допомоги вихователям у впровадженні в навчально – виховний процес теорію і практику казкотерапії. Ознайомити з принципами та функціями казкотерапії, правилами проведення, умовами простору і часу. Збагачувати знання вихователів про те, як за допомогою казки виховати у дошкільника найкращі людські якості: доброту, людяність, порядність, співчуття, упевненність у собі., як позбавитися агресії, егоїзму, замкнутості, психологічно і морально підготуватися до реальних життєвих проблем. Вчити практично використовувати набуті знання у вихованні і навчанні дітей.

 

      

 

      

 

 Семінар - практикум 

 

 Тема: Методика Марії – Монтессорі в освітньому процесі дошкільного закладу.
 
План семінару – практикуму
 
І. Мотиваційний модуль 
Відкриття семінару – практикуму. Вступне слово Вихователь - методист
Вправа «Асоціація імені» Практичний психолог
ІІ. Теоретичний модуль 
Інформаційне повідомлення « Методика Марії Монтессорі в освітньому процесі дошкільного закладу» Вихователь - методист
ІІІ. Креативно – пошуковий модуль 
Заповіді Марії Монтессорі Вихователь - методист
Вправа «Синквейн» Вихователь - методист
ІV. Практично – інформаційний модуль 
Як піклуватися про мозок. Поради МУДРИ
Вправи – ігри з матеріалом М. Монтессорі Вихователі 
V. Підсумково – рефлексивний модуль
Вправа «Валіза, м’ясорубка, кошик». Практичний психолог
 
Матеріал: мультимедійна презентація: 
«Методика Марії Монтессорі 
в освітньому процесі дошкільного закладу.Особливості використання дидактичного матеріалу М.Монтессорі»
«Синквейн»
Вправи – ігри з використанням дидактичного матеріалу М.Монтессорі:
Шорсткі літери (цифри);
Письмо по крупі;
Фігури із цвяхів;
Чарівна торбинка;
Вишивання на картоні;
Раз застібка, два застібка;
Ігри з прищіпками.
 

   

 

  

 

  

 

 

Педагогічна рада 

Тема: Оздоровчі технології на заняттях з фізкультури і повсякденному житті. Педагогічний турнір                       ( інтелектуальна гра)

Порядок денний:

Оздоровчі технології на заняттях з фізкультури 

Від руху- до здоров'я, фізкультурно - оздоровчі прогулянки. Методичні розробки.

Впровадження інноваційних технологій. Степ - аеробіка.

Конкурс на кращий посібник. Нестандартне фізкультурно - оздоровче обладнання.

 

   

 

     

 

     

 


 

 

Семінар – практикум

 

Тема: «Основи інноваційної діяльності»

Удосконалення інформаційно – комунікаційної компетентності педагогів дошкільного закладу 

 

Мета: надання допомоги та забезпечення методичного супроводу процесу освоєння та використання ІКТ педагогами у професійній діяльності. Розвивати бажання орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Заохочувати педагогів оволодівати інформаційно – комунікаційними технологіями, підвищуючи власну ІКТ компетентність. Вчити практично використовувати набуті знання у вихованні і навчанні дітей.

 

     

 

Майстер - класи 

Майстер-клас - інтерактивна форма
 підвищення кваліфікації  педагогів  
Основний принцип майстер - класу
" Я знаю як це зробити і я навчу вас"
        Найважливішими характеристиками професіоналізму вихователя вважають його рефлексивну компетентність, здатність до педагогічного спілкування і поширення свого фахового досвіду. Серед методичних засобів поширення перспективного досвіду все більшої популярності набувають майстер - класи - це інтерактивна форма роботи з педагогами, форма їх професійної взаємодії. Її унікальність полягає у тому, що прийоми і способи розв’язання педагогічних і виконавських завдань, які демонструє педагог - майстер, зазвичай є невербальними і демонструються не на окремих, розрізнених прикладах, а у нерозривному зв’язку з конкретним завданням. 

 

ТЕМА. "Експериментальна діяльність дітей дошкільного віку. Експериментування - крок до пізнання."
Мета. Підвищити кваліфікацію досвідчених педагогів; розширити знання про 
організаційно - методичний аспект проведення експериментальної діяльності: завдання і  методи діяльності, структура досліду, структура гри - експериментування, вправляти у проведенні ігор - експериментів, дослідів. Надати консультацію для педагогів "Експериментування - крок до пізнання".

 

    

     

 

ВИХОВАТЕЛЬ ЯК ФАХІВЕЦЬ ЖИВЕ ДОТИ, ДОКИ ВЧИТЬСЯ                  ( К. УШИНСЬКИЙ)

 

Шевченко - 200
10.04.14
Фотографії (9)
Альбом ДНЗ
Професійне вдосконал...
29.10.13
Фотографії (9)
Альбом ДНЗ
Модернізація освіти
23.10.13
Фотографії (10)
Альбом ДНЗ


1
2
3
4
5