Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 167
 
_

Виховна робота

 

ЩО ТАКЕ ВИХОВАННЯ?

 

У ШИРОКОМУ РОЗУМІННІ - це вся сума впливів на психіку дитини, спрямованих на підготовку її до активної участі в суспільно - економічному та громадсько - культурному житті суспільства;

У ВУЗЬКОМУ РОЗУМІННІ -  це планомірний вплив батьків і дошкільного закладу на вихованців, сприяння розвиткові у них виявленого обдарування чи надання задатків відповідно до мети виховання.

 

ЗМІСТ ВИХОВАННЯ - ЦЕ СИСТЕМА ЗНАНЬ, ПЕРЕКОНАНЬ, НАВИЧОК, ЯКОСТЕЙ ТА РИС ОСОБИСТОСТІ, СТІЙКИХ ЗВИЧОК ПОВЕДІНКИ, ЯКИМИ ПОВИННІ ОВОЛОДІТИ ВИХОВАНЦІ ЗГІДНО З ЦІЛЯМИ ТА ЗАВДАННЯМИ.

 

УМОВНО ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ ПОДІЛЯЮТЬ НА:

  •  Розумове виховання;
  • Фізичне виховання;
  • Трудове виховання;
  • Моральне виховання;
  • Естетичне виховання;
  • Екологічне виховання.

 

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ТАКЕ ВИХОВАННЯ?

 

 

У сучасній педагогічній науці можна виділити наступні напрямки в ідеології виховання:
1. Реалізм навчально-виховних цілей: засоби досягнення їх — засвоєння вихованцями базових основ культури: це культура життєвого самовизначення, економічна культура праці, політична, демократична, правова, моральна, екологічна, художня і фізична, культура сімейних відносин.
2. Сумісна діяльність дітей і дорослих.
3. Самовизначення: формування цілісної особистості, яка сама визначає свій життєвий шлях.
4. Особистісна спрямованість виховання.
5. Добровільність: дитину не можна примусити «виховуватися», вихователі повинні опиратися на «добру» волю вихованців, їхні інтереси та потреби.
6. Колективна спрямованість.
Реалізація вищеназваних напрямків здійснюється за принципами та методами навчання і виховання, які є загальними для цілісного навчально-виховного процесу.
 
ВИХОВАННЯ ПІДПОРЯДКОВАНЕ ЗАКОНАМ ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА.

 

1. Закон єдності, цілісності, безперервності виховання. Йдеться про врівноважений розвиток емоційної, розумової, вольової та фізичної сторін вихованців. Виховання повинно розкривати в дитині позитивне, з наступним подоланням негативного в своїй природі. Тобто головним завданням виховання є «підведення» особистості до свідомої відмови від насильства 
і від ствердження за рахунок інших.
2. Закон «золотої середини». Це означає — не ламай волі дитини, інакше вона стане рабом. Бунтуючим чи покірним, — але рабом. Ідеал: не упокорення нашій волі, а розуміння необхідності.
3. Закон «золотого співпадання» — це невимушене управління розвитком дітей в благотворній сумісній діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу.
4. Закон оптимального «загартовування» — це виховання труднощами, через труднощі, завдяки труднощам. Але цей закон теж підпорядковується категоричному імперативу педагогіки — закону «золотої середини».
5. Закон «належної мотивації». Без належної мотивації не можна досягти успіхів у вихованні. Шкідливо примушувати вихованців засвоїти інформацію, значення якої вони не розуміють ні розумом, ні почуттями.
6. Закон індивідуального підходу до вихованця, з урахуванням його вікових та індивідуально-психологічних особливостей.

 

                                                  Розумове виховання 

 

         

 

          

 

                                                   Фізичне виховання

 

     https://www.youtube.com/watch?v=pgcznv5KkQQ  (Відео)

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Трудове виховання 

 

       

 

                   

 

 

Моральне виховання 

 

       

 

      

 

      

 

Естетичне виховання

 

                        

 

       

 

         

 

         

 

          

 

         

Екологічне виховання